Prezentare companie

Asociaţia de Tratamente Termice şi Ingineria Suprafeţelor este persoană juridică de drept privat constituită in baza Ordonanţei Guvernului Romaniei nr. 26 din 30 ianuarie 2000.

Asociaţia este independentă, fără caracter politic şi nepatrimonială (nu are scop lucrativ).

Asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:

* promovarea tehnicilor şi tehnologiilor de tratament termic şi ingineria suprafeţelor in industrie;
* sprijinirea activităţii de creaţie ştiinţifică şi tehnică;
* sprijinirea activităţilor care prin organizarea de seminarii, sau alte forme, urmăresc perfecţionarea personalului din domeniu;
* sprijinirea colaborărilor internaţionale in domeniu;
* sprijinirea organizării de manifestaţii tehnico-ştiinţifice in domeniu;
* sprijinirea editării de publicaţii, studii şi sinteze informative in domeniu;
* colaborarea cu alte asociaţii de profil din ţară şi străinătate;

In realizarea activităţilor propuse Asociaţia intră in relaţii cu organizaţii, organisme, institute, societăţi comerciale din ţară şi străinătate, stabilind raporturi de colaborare sau parteneriat cu acestea. Asociaţia de Tratamente Termice şi Ingineria Suprafeţelor este membră a Federaţiei Internaţionale de Tratamente Termice şi Ingineria Suprafeţelor – IFHTSE.