CV

ASTR Sectia a IX-a

Propuneri de primiri Membri Corespondenti ai ASTR
► prof. Mihai Ovidiu Cojocaru
► prof. Mihail-Liviu Cosereanu
► dr. ing. Matache Gheorghe

Propuneri de Titularizari ASTR
► prof. Ioan Vida Simiti
► prof. Doru Romulus Pascu

Propuneri de primiri Membri de Onoare ai ASTR
► prof. Iulian Riposan
► dr. ing. Alin Constantin Murariu